Koronawirus! Działania w Gminie Kluczbork! KOMUNIKAT

❗️U D O S T Ę P N I J❗️

Oficjalny komunikat Burmistrza #Kluczbork-a:

https://www.kluczbork.eu/739,aktualnosci-2018?tresc=13995

➡️KRYTA PŁYWALNIA W KLUCZBORKU ZAMKNIĘTA OD DZISIAJ 11.03-29.03.2020⬅️

➡️CZAS KWARANTANNY⬅️

➡️NALEŻY POZOSTAĆ W DOMU⬅️

Informacje o ewentualnych kolejnych decyzjach będą przekazywane Państwu na bieżąco.

Akademia Nauki Pływania – Żółwiki Na Fali

☎️ 888-572-686 lub 888-247-971

Poniżej zamieszczamy pełny komunikat, który ukazał się na stronie głównej Urzędu Miejskiego w Kluczbork:

KORONAWIRUS – DZIAŁANIA W GMINIE KLUCZBORK. PILNE!

W związku z wystąpieniem w Polsce przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) oraz występowaniem powodowanej przez tego wirusa choroby Covid-19, pragnę przekazać Państwu następujące informacje na temat podjętych przez Gminę Kluczbork działań, które zostały omówione na dzisiejszym spotkaniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 1. Na terenie Gminy Kluczbork oraz Powiatu Kluczborskiego, do dnia 12.03.2020. (godzina 9:00) nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem.
 2. Nadrzędnym celem działań podejmowanych zarówno przez władze państwowe, stacje sanitarno – epidemiologiczne, a także samorządy jest przede wszystkim ograniczenie i spowolnienie ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym społeczeństwie. Nauczeni doświadczeniem innych krajów, nie możemy zbagatelizować pojawiających się w Polsce i Europie zachorowań oraz innych przesłanek, dlatego musimy jak najlepiej przygotować się na pojawiające się zagrożenie.
 3. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w środę 11.03.2020. decyzję o zamknięciu placówek oświatowych, kultury, muzeów i kin, do której dostosowujemy się bez żadnej zwłoki. Szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki i oddział wczesnoprzedszkolny zostaną zamknięte od 16.03.2020. do 25.03.2020., natomiast w dniach 12. i 13.03.2020. (czwartek i piątek) nie będą prowadzone zajęcia edukacyjne. Jeśli będzie taka potrzeba, lub pojawią się nowe rekomendacje w tej kwestii, wówczas termin zamknięcia powyższych placówek może zostać zmieniony.
 4. W związku z powyższym podjęta została decyzja o:
  1. Odwołaniu wszystkich imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminę Kluczbork, jej jednostki oraz pod jej patronatem (lub patronatem Burmistrza Kluczborka). Wyjątek stanowią rozgrywki sportowe organizowane przez związki sportowe, o ile o odwołaniu zdecydują same związki. Jednak nawet takie zawody sportowe rozegrane zostaną bez udziału publiczności. Decyzja ta obowiązuje do odwołania;
  2. Odwołaniu wszystkich zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach i oddziale wczesnoprzedszkolnym na terenie Gminy Kluczbork. Decyzja ta obowiązuje do 29.03.2020. lub do odwołania;
  3. Odwołaniu wszystkich konkursów, spartakiad, turniejów, festiwali itd. organizowanych przez jednostki Gminy Kluczbork (w tym jednostki oświatowe). Decyzja ta obowiązuje do odwołania;
  4. Rekomendacji o odwołaniu wszystkich wycieczek szkolnych i przedszkolnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Rekomendacja ta obowiązuje do końca bieżącego roku szkolnego lub do odwołania.
  5. Od 11.03.2020. (środa) do 29.03.2020. (niedziela) zamknięte zostają Kluczborski Dom Kultury, Muzeum im. ks. Jana Dzierżona w Kluczborku, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku oraz Świetlica Terapeutyczno – Wychowawcza PARASOL. Tym samym odwołane zostają wszystkie wydarzenia organizowane przez te jednostki. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu tego okresu zostanie podjęta w stosownym czasie;
  6. Od 12.03.2020. (czwartek) do 25.03.2020. (środa) zamknięte zostają Środowiskowy Dom Samopomocy i Zakład Aktywności Zawodowej. Tym samym odwołane zostają wszystkie wydarzenia organizowane przez te jednostki. Decyzja o ewentualnej zmianie tego okresu zostanie podjęta w stosownym czasie;
  7. Od 11.03.2020. (środa) do 29.03.2020. (niedziela) zamknięta zostaje Kryta Pływalnia. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu tego okresu zostanie podjęta w stosownym czasie;
  8. Od 11.03.2020. (środa) do 29.03.2020. (niedziela) zamknięte zostaje Kino „Bajka”. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu tego okresu zostanie podjęta w stosownym czasie.
  9. Od 16.03.2020. (poniedziałek) do 29.03.2020. (niedziela) zamknięte zostają wszystkie świetlice wiejskie w Gminie Kluczbork. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu tego okresu zostanie podjęta w stosownym czasie.
 5. Zalecamy także unikanie dużych skupisk ludzi; prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w instytucjach publicznych, urzędach, sklepach, kościołach itp.

Zdaję sobie sprawę z faktu, że powyższe decyzje mogą powodować utrudnienia dla mieszkańców naszej gminy, jednak wszystkie te działania powodowane są troską o Państwa zdrowie i życie. Proszę Państwa o zachowanie spokoju i rozsądku w podejmowaniu decyzji oraz unikanie paniki. Nie możemy sobie jednak pozwolić na jakiekolwiek zaniechania, zaniedbania i lekceważenie pojawiającego się zagrożenia.

Informacje o ewentualnych kolejnych decyzjach będą przekazywane Państwu na bieżąco, dlatego prosimy o śledzenie naszej strony internetowej www.kluczbork.eu oraz naszego profilu w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/Kluczbork/. Zachęcam też do pobrania darmowej aplikacji BLISKO, na którą przesyłane są najważniejsze informacje (https://www.kluczbork.eu/716,aktualnosci-2017?tresc=8838).

Jeśli zauważą Państwo niepokojące objawy u siebie lub w swoim otoczeniu to proszę o kontakt telefoniczny z kluczborskim sanepidem (telefon całodobowy to 601 226 721). Zachęcam też Państwa do śledzenia bieżących informacji podawanych przez kluczborski sanepid na stronie https://pssekluczbork.pis.gov.pl/ lub na profilu https://www.facebook.com/PSSEwKluczborku/

Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka”