Wracamy na pływalnie

DROGA ŻÓŁWIKOWA EKIPO ‼️ WRACAMY NA PŁYWALNIE‼️🏊🏻‍♀️

✔️ Mamy oficjalną pozytywną decyzje od OSiR Kluczbork – Kryta Pływalnia

✔️ Odbywać się będą TYLKO zorganizowane zajęcia grupowe. 😃👌

✔️ W chwili obecnej NIE BĘDĄ prowadzone zajęcia indywidualne. 🤷‍♂️

✔️ Obiekt wyłączony jest z użytku dla osób nie biorących udziału w zajęciach zorganizowanych. 🤷‍♂️

✔️ Proszę pamiętać o zasadach sanitarno-higienicznych panujących na obiekcie‼️

❌ DYSTANS❌

❌ DEZYNFEKCJA❌

❌ MASECZKA❌